Regie over jezelf door je verwachtingen te reguleren: 7 tips | In2Coaching

Regie over jezelf door je verwachtingen te reguleren: 7 tips

Deel dit artikel:

Het gevoel van vastlopen: herken je dat? In mijn vorige blog legde ik al uit dat zo’n gevoel vaak komt doordat je meer bezig bent met de toekomst dan het hier en nu. Met verwachtingen dus. En die beïnvloeden de werkelijkheid, zo blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat je je leven in een positieve richting kunt sturen door je verwachtingen bewust in te zetten. In dit blog en de bijbehorende podcast leg ik je uit hoe je dat doet en wat het je oplevert.

Oorsprong van verwachtingen

Verwachtingen ontwikkel je vaak onbewust. Dat doe je zelf, als je bijvoorbeeld uitkijkt naar een vakantie, maar ze ontstaan ook door je omgeving en ervaringen. Daardoor kun je gaan leven naar de verwachtingen van anderen. Zo blijkt uit onderzoek dat de verwachtingen van de leraar de schoolprestaties van leerlingen beïnvloeden. En dat een leraar die met rode pen nakijkt meer fouten onterecht aanstreept dan met blauwe of zwarte inkt. De kleur beïnvloedt dus de verwachtingen.

De kracht van verwachtingen

Dan zijn er nog verwachtingspatronen uit je kindertijd, uitgegroeid tot aannames over jezelf en de wereld. Met als gevolg een selffulfilling prophecy: je gedraagt je naar je eigen voorspelling, waardoor je de uitkomst ervan zelf in de hand werkt. Verwacht je bijvoorbeeld dat mensen naar je glimlachen doordat je vader dat naar je deed als kind? Dan treed je mensen positiever tegemoet, waardoor ze inderdaad glimlachen. Op die manier geeft bewustzijn van je verwachtingen je meer zelfsturing en regie over je leven.

7 tips voor verwachtingsmanagement

1. Streef naar realistische verwachtingen
Een positieve verwachting geeft kleur en zin aan je dag; een negatieve instelling maakt dat je al geen zin hebt om aan je dag te beginnen. Maar dat betekent niet dat ál je verwachtingen uitkomen. Verwachtingen die niet uitkomen veroorzaken zelfs een reactie in je brein vergelijkbaar met fysieke pijn. Leg de lat dus niet te hoog en streef naar realistische verwachtingen. Die zorgen ervoor dat je de dag accepteert zoals die is.

2. Ontdek impliciete verwachtingen van anderen
We zijn snel geneigd om verwachtingen van anderen in te vullen. Dat kan onnodige problemen veroorzaken. Vraag daarom wat de ander precies bedoelt, zodat de daadwerkelijke verwachtingen helder zijn.

3. Stem je verwachtingen met elkaar af
Maak andersom ook jouw verwachtingen duidelijk en concreet. Want net als jij heeft de ander aan een half woord niet genoeg. Leg jullie afspraken vast, check of de ander je begrijpt, overtuig of stel je verwachtingen bij om teleurstellingen te voorkomen.

4. Stel je open en onbevangen op
Verwacht een verandering of vernieuwing en stel je open voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat zorgt voor vooruitgang en dus voor geluk, zoals in mijn vorige blog uitlegde.

5. Bewaak de voortgang en stel bij
Verwachtingen veranderen door ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Toets je verwachtingen daarom regelmatig en wees eerlijk: trek op tijd aan de bel als je niet kunt voldoen aan de gestelde verwachtingen. Anders gaan anderen er onterecht van uit dat je de afspraken nakomt.

6. Leer van teleurstellingen
Van fouten leer je. Sta daarom ook stil bij teleurstellingen en niet uitgekomen verwachtingen: die bieden kans op ontwikkeling en vooruitgang.

7. Leef volgens je waarden
Bewustzijn van je waarden maakt het gemakkelijker om keuzes te maken die echt bij jou passen. Zo zorg je dat je niet naar de verwachtingen van anderen, maar naar die van jezelf leeft.

Wil je meer weten over verwachtingsmanagement en hoe je de regie over je leven neemt? Beluister de bijbehorende podcast of volg een van mijn leiderschapstrainingen, waarin je meer leert over je eigen verwachtingen en hoe je die reguleert.

Beluister alle podcasts

Elke week meer leren over leiderschap?

Inschrijven