Trainingen inhouse en op maat

Bereik meer door jezelf en elkaar te leren kennen

Trainingen inhouse en op maat

Opgezet naar de behoeften en doelen van je organisatie

Als dat je voorkeur heeft, verzorgen we een inhouse-training op maat. Vooraf bespreken we de behoefte en doelstellingen, zodat de training maximaal effect heeft. Dit voorkomt bovendien dat trainingsresultaten en organisatieresultaten door elkaar gaan lopen. En dat verheldert zowel de businesscase voor de training vooraf als de verantwoording achteraf. Voor meer informatie, neem contact met op ons.

Enkele trainingen ter inspiratie

Bereik meer door effectiever te communiceren

Wie zichzelf begrijpt, kan anderen begrijpen. En daardoor effectiever communiceren. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe communicatie en grondhouding samenhangen. Dit inzicht helpt bij het vergroten van je cirkel van invloed. We gaan in op zaken als luisteren voor gevorderden, feedback geven, weerstand herkennen en wegnemen (zowel bij jezelf als bij anderen), de samenhang tussen emotie en professionaliteit en meer.

✅ Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten
✅ Leiderschap over eigen functioneren en ontwikkeling
✅ Effectief handelen, ook onder stress
✅ Belangen herkennen en helder overbrengen


Vaak afgenomen als 3-daagse training

De begeleiding van het managementteam heeft tot doel om de gedrags-, communicatie- en samenwerkingspatronen binnen het team bewuster en zichtbaarder te maken, met als focus professionele effectiviteit.


Als er verstoringen optreden in de samenwerking en communicatie, zullen deze aan het licht worden gebracht. We hanteren hierbij een systemische benadering om de patronen in de samenwerking te begrijpen en te identificeren waar er mogelijkheden zijn voor teamontwikkeling.


Deze vorm van begeleiding wordt op maat gemaakt en stimuleert individuen om zich meer te richten op en vaardiger te worden in het ontwikkelen van persoonlijk inzicht in zichzelf, anderen en de samenwerking, de kwaliteit en effectiviteit van hun communicatie, inzicht in hun eigen gedrag en drijvende krachten, en het vermogen om positieve invloed uit te oefenen op de groepsdynamiek binnen het team. Proactiviteit, eigen verantwoordelijkheid en de wens om te groeien staan hierbij centraal als kernwaarden.

Van inzicht naar impact

Organisaties willen medewerkers die effectiever en daadkrachtiger functioneren, en medewerkers willen dit zelf ook. Maar hoe bereik je dit? Tijdens deze training ontwikkelen we aan de hand van persoonlijke leerdoelen inzicht in gedrag, kwaliteiten, aandachtspunten en uitdagingen. De deelnemers leren omgaan met stressvolle situaties, om zo hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling in eigen hand te nemen. Waaronder de vaardigheden om wensen en belangen helder te communiceren, en resultaatgericht en doeltreffend te handelen.

✅ Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten
✅ Leiderschap over eigen functioneren en ontwikkeling
✅ Effectief handelen, ook onder stress
✅ Belangen herkennen en helder overbrengen

Vaak afgenomen als 3-daagse training 

Praktische handvatten voor zelfsturing

Moderne organisaties zijn zich steeds meer bewust van de voordelen van medewerkers die eigenaarschap of zelfsturing inzetten, zowel voor de organisatie als de medewerker. In deze training creëren we bewustwording en bieden we praktische handvatten. Eerst gaan we in op de vraag wat zelfsturing betekent in de dagelijkse praktijk. Vervolgens reiken we concrete handvatten aan waarmee de deelnemers meer verantwoordelijkheid en regie over hun werk en carrière krijgen.
✅ Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten
✅ Leiderschap over eigen functioneren en ontwikkeling
✅ Effectief handelen, ook onder stress
✅ Belangen herkennen en helder overbrengen

Vaak afgenomen als 3-daagse training

Coaching

Vervul je potentieel en verbeter je prestaties

Vaak omschrijven mensen het gevoel als vastzitten. Je wilt meer succes. Minder stress. Meer balans en harmonie. Minder conflicten. Meer vervulling. Minder problemen. Tijdens dit intensieve een-op-eentraject maken we de boel weer los. Je gaat werken aan het ‘zelf’: zelfreflectie, zelfsturing, zelfmanagement, zelfbewustzijn en zelfdiscipline.
Je ontwikkelt inzicht in waarom je – bewust of onbewust – doet wat je doet. Hierdoor ga je ook het effect van je handelen inzien. En krijg je inzicht in welke mogelijkheden tot verandering er binnen jouw invloedssfeer liggen. Dit versterkt je persoonlijke leiderschapsvaardigheden, zodat je betere beslissingen gaat nemen. En effectiever communiceert, waardoor relaties verbeteren.

✅ Meer zelfvertrouwen en blijvende balans
✅ Emotionele groei en mentale fitheid
✅ Verdieping van relaties en bewustwording
✅ Effect op korte en lange termijn, zakelijk en privé

Maak energie vrij en bereik meer

Speciaal voor directeuren, managers en ondernemers ontwikkelden we een persoonlijk traject toegespitst op excelleren in een veeleisende professionele omgeving. Dat doen we vanuit onze filosofie dat inzicht in je handelen en in je zelfbeeld leidt tot bewustwording, van zowel je belemmeringen als je krachten. Zo ontstaat zelfsturing, en daarmee focus en plezier. Waardoor je meer bereikt.
Het mes van managementcoaching snijdt aan twee kanten. Voor jouzelf betekent het versnelde ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten. Je leert je team inspireren en motiveren. Je communiceert zelfverzekerder en verbetert je werkrelaties. Ook organisaties profiteren van beter en creatiever management. Dat zich meer gewaardeerd voelt, waardoor betrokkenheid toeneemt en sleutelfiguren behouden blijven voor de organisatie.

✅ Effectiever communiceren en leidinggeven
✅ Collega’s en medewerkers coachen en inspireren
✅ Betere werkrelaties en meer taakvolwassenheid
✅ Zelfinzicht, bewustwording en verbeterde balans

Instant feedback voor teams en professionals

Wanneer onze coach met je meeloopt, kun je je niet verschuilen. Daardoor geeft deze intensieve vorm van begeleiding misschien wel het meeste inzicht in je gedrag, communicatie en kwaliteiten. Die je vervolgens verder ontwikkelt met de handvatten die wij je aanreiken. Directe feedback en direct toepassen. Met als resultaat een groeispurt in je professionele rol.

Coaching on the job is zowel geschikt voor teams als voor individuele begeleiding. We hebben ervaring met allerlei soorten teams, waaronder MT’s. De onmiddellijke feedback van de coach maakt teamleden bewust van hun eigen en elkaars gedrag. Zo ontstaat een basis voor onderling begrip. Dit leidt tot betere communicatie en daarmee verbeterde samenwerking.

✅ Ultraefficiënte coaching: leren tijdens werk
✅ Steile leercurve door directe feedback
✅ Onmiddellijk toepasbare inzichten
✅ Inzicht in eigen drijfveren en drempels

Laat medewerkers hun potentieel aanboren

Bij professional coaching is het doel om de effectiviteit van een medewerker te verhogen. Dat begint met bewustwording van het eigen gedrag en de wisselwerking met collega’s. Met dat inzicht ontwikkelen we de handvatten om problemen en conflicten op de werkvloer te tackelen. Het resultaat: betere inzetbaarheid, verantwoordelijkheid en besef van de eigen cirkel van invloed.

Uit ervaring weten we dat professional coaching medewerkers in tal van situaties verder helpt. Iemand kampt bijvoorbeeld met een burn-out of is op een andere manier vastgelopen. Wil daar wel iets aan doen, maar weet niet wat. Of komt er niet aan toe. Wil doorgroeien, maar komt niet verder. Daarnaast kan professional coaching bijzonder effectief zijn om een vertrekkende medewerker te ondersteunen.

✅ Verbeterde prestaties en versterkte vaardigheden
✅ Verdieping van relaties en bewustere communicatie
✅ Effectiever invloed aanwenden en meer impact
✅ Positief effect op medewerker én omgeving

Meer informatie?

Inschrijven