Leiderschapsprogramma voor young professionals | In2Coaching

Leiderschapsprogramma voor young professionals

Behoud jong talent en stimuleer groei

Persoonlijke ontwikkeling voor young professionals

Speciaal voor organisaties die talent willen aantrekken, behouden en uitdagen bieden we een variant van ons leiderschapsprogramma gericht op young professionals. Deelnemers geven aan dat ze minder stress en meer rust en werkplezier ervaren. Zichzelf en anderen meer waarderen. En beter in het vizier hebben wat ze willen bereiken.

Resultaatgerichte bewustwording

Ons leiderschapsprogramma voor young professionals past bijvoorbeeld goed binnen een traineeship en zorgt voor een boost in bewustwording. Niet alleen tijdens en vlak na het programma, maar ook op de lange termijn. Met als resultaat hogere effectiviteit en betrokkenheid. Waarbij deelnemers na afloop minder ondersteuning nodig hebben en veel meer in staat zijn tot zelfsturing.

Van binnen naar buiten

Net als ons programma voor professionals, werkt ook dit programma van binnen naar buiten: van persoonlijk naar professioneel leiderschap. Door bijvoorbeeld te herkennen waar bij jou weerstand ontstaat, en hiermee te leren omgaan, kun je dit ook bij de weerstand van een ander. Zelfkennis vormt zo de basis om je cirkel van invloed te vergroten en anderen te helpen bij hun ontwikkeling.

Invulling in overleg

Het programma bepalen we in overleg, zodat het optimaal aansluit bij zowel deelnemer als organisatie. Met In2Learning, onze exclusieve digitale leeromgeving, blijven deelnemers zich ook tussen de contactmomenten verder ontwikkelen. Voor programmaonderdelen kun je denken aan:

  • Persoonlijk effectiviteitsonderzoek
  • Opleidingsdagen, trainingen en interactieve sessies
  • Optionele modules: adviseren met impact, projectmanagement, competentiegerichte ontwikkeling
  • Coaching: een-op-eenbegeleiding
  • Coaching on the job: een-op-een begeleiding op de werkvloer
  • Intervisie: casusgericht ontwikkelen in kleine groepen

Behoud jong talent en stimuleer groei

Echte resultaten van professionals

Lois Veldheer
Lois VeldheerAccountmanager
Lees verder
Sinds ik het groeiprogramma van In2Coaching ben gestart is persoonlijke ontwikkeling, en de daarbij horende bewustwording, een rode draad in mijn leven.
Naomi Klomp
Naomi KlompInkoopadviseur
Lees verder
Ik heb leren stil staan bij mijn eigen gedrag, patronen en situaties. Het heeft in mijn leven meer rust, bewustzijn en balans gebracht en ik kan makkelijker gaan staan voor mijn eigen behoeftes.
Daan de Vries
Daan de VriesProcurement coördinator
Lees verder
Het groeiprogramma van In2Coaching heeft me geholpen om meer te worden wie ik wil zijn in plaats van te zijn wie ik dacht te moeten zijn.
Justin Loomans
Justin LoomansTactisch Inkoopadviseur
Lees verder
Een omslagpunt in mijn leven! Vanaf het eerste moment wist Roderick mij te inspireren door zijn kennis en ervaring van persoonlijke groei. Hij heeft mij geholpen bewust te worden van mijn eigen gedrag en om het beste uit mezelf te halen, iets waar ik elke dag veel plezier uithaal.

Meer informatie?

Inschrijven